POGOJI PARTNERSKEGA PROGRAMA

SPLOŠNI POGOJI PARTNERSKEGA PROGRAMA

 1. Partnerskemu programu podjetja TACOM d.o.o. se lahko pridruži vsaka pravna ali polnoletna fizična oseba, ki se strinja s splošnimi pogoji partnerskega programa.
 2. Oseba, ki se želi pridružiti partnerskemu programu, mora navesti točne in popolne podatke. V nasprotnem primeru se račun in zaslužek blokirata. TACOM d.o.o. si pridržuje pravico, da po lastni presoji zavrne sodelovanje s komerkoli.
 3. Vsak partner lahko registrira samo en račun. Podvojeni računi se takoj izbrišejo.
 4. Promocijski material in vsebina, ki ju partner objavlja, ne smeta kršiti avtorskih in licenčnih pravic.
 5. Partner mora sam poskrbeti za pravilno delovanje partnerskih povezav. Za izgubo provizij zaradi nepravilnega delovanja povezav podjetje TACOM d.o.o. ni odgovorno.
 6. Partner lahko objavlja povezave le na straneh, ki so v njegovi lasti ali na straneh, za katere ima dovoljenje za upravljanje.
 7. Partner ne sme objavljati povezav na straneh, ki bi lahko škodile ugledu trgovinice DADI B (nezakonite, rasistične, sovražne strani...).
 8. Partner se ne sme izdajati za uradnega zastopnika trgovinice DADI B.
 9. Partner ne sme navajati neresničnih podatkov o izdelkih trgovinice DADI B.
 10. Partner ne sme promovirati izdelkov preko elektronske pošte osebam, od katerih nima dovoljenja za pošiljanje komercialnih sporočil.
 11. Izplačila se izvedejo enkrat mesečno za preteklo obdobje. Obračunsko obdobje traja od prvega do zadnjega v mesecu. Izplačila se vršijo med 1. in 14. v mesecu, če je dosežen minimalni znesek za izplačilo.
 12. Minimalni znesek za izplačilo je 50 EUR.
 13. Provizija ( 5%) se izplača samo, če so prodaje uspešno zaključene. Neprevzete pošiljke, vrnjeni artikli in reklamacije se ne štejejo za uspešno zaključen nakup.
 14. Če partner krši splošna pravila partnerskega programa podjetja TACOM d.o.o., se sodelovanje prekine, podjetje pa v tem primeru ni dolžno izplačati provizije.
 15. Sodelovanje se lahko brez izplačila provizije prekine, če podjetje TACOM d.o.o. presodi, da sodelovanje s partnerjem škoduje podjetju ali trgovinici DADI B.
 16. Sodelovanje lahko prekine tudi partner sam, tako da to sporoči na elektronski naslov tacom.info@gmail.com. V tem primeru bo podjetje TACOM d.o.o. poravnalo svoje obveznosti do partnerja v 14 dneh od prekinitve sodelovanja.
 17. V nobenem primeru podjetje TACOM d.o.o. ni dolžno izplačati zneskov nižjih od 50 EUR.
 18. Partnerjem nismo dolžni izplačati provizij niti v primeru, če so kršeni splošni pogoji partnerskega programa.